Aktualności

Obóz na Mazurach

13.06.2020

W związku ze zbliżającym się terminem obozu przypominamy o konieczności dostarczenia karty kwalifikacyjnej uczestnika ( korespondencyjnie lub skan na adres biuro@london-school.eu) 

  1. Karta kwalifikacyjna - proszę uzupełnić daty szczepień lub dołączyć ksero z karty szczepień. 
  2. W miejscu opinii wych. proszę uzupełnić istotne informacje dot. dziecka.  
  3. Po zapoznaniu sie z obowiązującym Regulaminem sanitarnym , prosimy o przesłanie skanu podpisanego oświadczenia, a oryginał prosimy o przekazamie podczas odprawy wraz z oryginałem karty kwalifikacyjnej, (w przypadku wysyłki skanu )  Link do oświadczenia znajduje się tutaj

Do 15.06 prosimy o wysyłkę ww dokumentów! 

Do dnia 28.06. zostanie zamieszczony na naszej stronie szczegółowy Niezbędnik kolonisty, prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią! 

Wytyczne GiS MZ i MEN