Współpraca ze szkołą

Zapraszamy do naszego „londyńskiego teamu”

Szukasz pracy?
Masz wiedzę i ciekawe pomysły dydaktyczne?
Potrafisz łatwo nawiązywać kontakty?
Wiesz, jak sprawiedliwie oceniać i  motywować do nauki?
Proponujemy możliwość pracy w przyjaznej atmosferze, wsparcie metodyczne oraz szansę na realizację własnych pomysłów oraz indywidualizację nauczania.
Sprawdzone programy oraz podręczniki, a także gotowe materiały dydaktyczne ułatwią młodym lektorom z mniejszym doświadczeniem start zawodowy.
W związku z dynamicznym rozwojem oraz  systematycznym poszerzaniem oferty edukacyjnej szkoły,           
zapraszamy do współpracy     
lektorów o odpowiednich kwalifikacjach  językowych oraz kreatywnej osobowości.


Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy,

prosimy o wysłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego na adres: biuro@london-school.eu
Każde CV powinno zawierać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).