Aktualności

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY, EGZAMIN GIMNAZJALNY

9.09.2018

Po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Warto już dziś pomyśleć o solidnym przygotowaniu, by uzyskać jak najlepszy wynik podczas tego testu.

Zajęcia oparte będą na autorskim programie nauczania, uwzględniającym wszystkie wymagania i standardy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Podczas szkolenia nasi słuchacze zapoznają się ze wszystkimi typami zadań egzaminacyjnych oraz rozszerzą swoją bazę leksykalną oraz gramatyczną.

Przeprowadzimy również dwa egzaminy próbne, które pozwolą uniknąć stresu podczas właściwego egzaminu oraz wyeliminować słabe punkty.

 

 

 

 

 

Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś!

Planowane terminy szkoleń w filiach AJO LONDON SCHOOL

ZIELONA              pon/srody 15.25-16.25

GOMUŁKI             pon/srody 17.00-18.00 oraz  środy 16.00-17.00 i pt 15.00-16.00

BRZEZINKA         pon/srody 18.30-19.30

SOŚNICOWICE   pon/srody 14.30-15.30 i pon/pt 14.30-15.30

Pozostałe filie - do ustalenia

 

SZKOLENIA ORGANIZOWANE ROZPOCZYNAMY 1.X.2018, W SYSTEMIE 2 X 60 MIN., OSTATNIE 6 SPOTKAŃ 90 MIN. - intensyfikacja nauki przed egzaminem.