Szkolenia językowe

Zajęcia korepetycyjne, dla małych grup dzieci i młodzieży

Szkolenia językowe

Zajęcia korepetycyjne (small group tuition) stworzone w obrębie jednej klasy, liczebność: 2 – 6 uczniów (realizacja nauki języka angielskiego w oparciu o podręcznik obowiązujący w danej szkole państwowej, klasie z jednoczesnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb słuchaczy oraz położeniem nacisku na poszerzenie programu szkolnego o nowe zagadnienia leksykalno-gramatyczne, nadrabianie zaległości, bądź rozwijanie umiejętności językowych (m.in. komunikowania się) zgodnie z życzeniem Rodziców.

Zajęcia korepetycyjne mogą odbywać się na terenie danej szkoły, w naszym biurze, lub w domu słuchacza.
Jest do „ szyta na miarę” oferta dla dzieci, które potrzebują wsparcia i pomocy w odrabianiu bieżących lekcji, zadań, przygotowania się do kartkówek i sprawdzianów szkolnych lub konkursów językowych.

Bez pomocy i zaangażowania Rodziców dzieci są przygotowane do zajęć językowych w szkole. Szkolenia korepetycyjne pozwalają na indywidualne podejście do każdego dziecka, w przyjaznej i miłej atmosferze szczegółowe ugruntowanie wiedzy każdego słuchacza.

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży, które preferują naukę indywidualną z lektorem i preferują wybór  programu nauczania dostosowanego do ich konkretnych potrzeb.

Zajęcia organizowane w formie korepetycji, dają możliwość elastycznego dopasowania terminów oraz tematyki do oczekiwań słuchacza.
 

KAŻDY RODZAJ ZAJĘĆ UWZGLĘDNIA PRZYGOTOWANIE DO SPRAWDZIANU W KLASIE 8 

Powrót do listy