Szkolenia językowe

Szkolenia dla uczniów Szkoły Podstawowej, przygotowanie do sprawdzianu w 8 klasie

Dla dzieci klas IV-VII

Adaptacja do warunków w klasie IV, systematyczna nauka w kolejnych latach szkoły, a także przygotowanie do sprawdzianu w klasie 8 nie jest łatwe, dlatego zdecydowanie proponujemy naszym słuchaczom wsparcie w tym zakresie. Stopniowo zmienia się zabawowy aspekt zajęć, ustępując miejsca praktycznej nauce i rozwojowi wszystkich umiejętności językowych.

Nasze podręczniki wprowadzają uczniów w świat języka, wykorzystując ich ciekawość poznawczą. Nietypowa tematyka zajęć sprzyja zaangażowaniu; odpowiednie dla wieku metody, techniki, formy pracy oraz uwzględnienie potrzeb rozwojowych słuchaczy (m.in. chęć współpracy z grupą, a jednocześnie potrzeba rywalizacji) zapewniają oczekiwane postępy i przygotowanie do egzaminów.

Nowoczesne środki dydaktyczne oraz aplikacje internetowe to gwarancja praktycznej znajomości języka.
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim (co daje możliwość opanowania wymowy oraz naturalnej intonacji) z połączeniu ze wsparciem języka ojczystego (gwarancja prawidłowego zrozumienia nowych zagadnień).
Coraz lepsza samodyscyplina oraz tempo pracy uczniów sprzyja przyrostowi wiedzy.
Zadania domowe, kartkówki, testy oraz odpowiedzi ustne wyrabiają systematyczność w nauce i obowiązkowość.
Uczniowie są przygotowywani do egzaminów na zajęciach przez doświadczonych lektorów. Dodatkową pomocą są bezpłatne konsultacje, na których można uzupełnić zaległości spowodowane nieobecnościami.
Można również umówić się na konsultacje w razie trudności z przyswojeniem materiału.
Dodatkowe lektury językowe oraz projekty i prezentacje multimedialne stanowią konkurencję dla nauczania w oparciu o podręczniki.

Nasza oferta (grupy od 6 do 12 słuchaczy):
Klasy IV – VII – zajęcia 2 x 60 min.
Zajęcia indywidualne na wyraźne życzenie Rodziców.
Zajęcia korepetycyjne (small group tuition) stworzone w obrębie jednej klasy lub indywidualne ( patrz zakładka zajęcia korepetycyjne).


KAŻDY RODZAJ ZAJĘĆ UWZGLĘDNIA PRZYGOTOWANIE DO SPRAWDZIANU W KLASIE VIII.

Sprawdzian ósmoklasisty – co czeka naszych słuchaczy?
Sprawdzenie znajomości języka w oparciu o zagadnienia zawarte w Nowej Podstawie Programowej w ramach następujących umiejętności:

 

 

rozumienie ze słuchu 20-25%
znajomość funkcji językowych 15-20%
rozumienie tekstów pisanych 25-30%
znajomość środków językowch 15-20%
Wypowiedź pisana 20%

 


Na rozwiązanie wszystkich zadań uczeń będzie miał 90 minut.

W zadaniach zamkniętych otrzymuje 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź lub 0 pkt jeśli jego odpowiedź jest niepoprawna lub jest jej brak. W zadaniach otwartych sprawdzających znajomość środków językowych wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna. W zadaniach otwartych sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość funkcji językowych odpowiedź musi być komunikatywna dla odbiorcy, zgodna z poleceniem oraz musi wskazywać, że zdający zrozumiał tekst.

Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej są zbliżone do tych, które obowiązują także na egzaminie maturalnym, tj.

 

 

 

  • treść: od 0 do 4 pkt
  • spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 pkt
  • zakres środków językowych: od 0 do 2 pkt
  • poprawność środków językowych: od 0 do 2 pkt


Brzmi to niepokojąco, prawda? Właśnie dlatego nasi lektorzy bazując na najnowszych podręcznikach dla uczniów klas VI oraz VII pomogą w skutecznym przygotowaniu się do poszczególnych typów zadań egzaminacyjnych i osiągnięciu jak najlepszych wyników.

Powrót do listy