Strona główna| O firmie | Zaufali nam | Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna

Dla dorosłych - Jak się zapisać

                          Jako szkoła językowa,  od lat obserwujemy nieustannie zmieniającą się sytuację na rynku pracy.

                Wymusza ona na pracodawcach ustawiczne podnoszenie jakości usług, a na pracownikach ciągłe

               dostosowanie umiejętności do zaistniałych  warunków oraz potrzeb.


              Możliwość współpracy z zagranicą oraz otwarcie na świat, dzięki współczesnym technologiom sprzyja  

              podnoszeniu kwalifikacji językowych z naciskiem na umiejętność komunikacji – który to aspekt nasi lektorzy

             uznają za priorytetowy.

                     

                           Żyjąc w świecie, w którym czas to pieniądz, lecz jednocześnie i dobro deficytowe, staramy się tak

             przygotować zajęcia dla naszych słuchaczy, aby odbywały się w terminach dla Państwa dogodnych oraz były  

             możliwie najbardziej efektywne.


                   Elastycznie dopasowujemy naszą ofertę do potrzeb klientów, uwzględniając ich sytuację zawodową oraz

            szanując oczekiwania.

WARTO NAM ZAUFAĆ Smile