Aktualności

Karta Kwalifikacyjna

16.05.2023

Szanowni Rodzice,

Przypominamy o konieczności oddania kart obozowych do dnia 31.05.br. Karty można przekazać przez naszych lektorów, podczas majowych zebrań w szkołach ( zapraszamy na nasze stoiska) lub bezpośrednio w naszych biurach- w Gliwicach i Katowicach! W zał. Karta obozowa do pobrania tutaj!